Dr. Denny Lanssens

Dr. Denny Lanssens


Dokter Lanssens studeerde in 2004 af als huisarts aan de KU Leuven.  Hij is houder van het ECG-attest.

 Ilse Neyt


Ilse voert als verpleegkundige verpleegtechnische handelingen uit ter ondersteuning van de huisarts (wondzorgen, vaccinaties, spoelen poortkatheter, bloedafnames, ECG, enz). 

Daarnaast is Ilse de drijvende kracht achter de thuisverplegingspraktijk NURSE@Home, met wie nauw samengewerkt wordt.Binnen de praktijk wordt multidisciplinair samengewerkt.  Via verschillende invalshoeken worden de zorgnoden in kaart gebracht en besproken.  Hiermee streven we naar een vlotte samenwerking en goede afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen.